اخبار

ــــ

1547987121iciif.JPG

اطلاعیه ثبت نام

ــــــــــــ

سومین جشنواره ملی ابتکارها و اختراع‌های سوخت و احتراق

مدیر سامانه

جشنواره ابتکارها و اختراع ها

1546426458iciif

پنجمین دوره جشنواره عکس شعله

ــــــــــــ

پنجمین دوره جشنواره عکس شعله همزمان با نشست سالیانه انجمن برگزار خواهد شد:

محسن زرین زاد

_MG_2190.JPG

سومین جشنواره ملی ابتکارها و اختراع‌های سوخت و احتراق

ــــــــــــ

سومین جشنواره ملی ابتکارها و اختراع‌های سوخت و احتراق در تاریخ یکم اسفند 1397 برگزرا می گردد

محسن زرین زاد

جشنواره ابتکارها و اختراع ها

_MG_2330.JPG

نشست سالیانه سال 97

ــــــــــــ

انجمن احتراق ایران در نظر دارد نشست سالیانه خود را در سال 1397 با موضوع "فرهنگ‌سازی و استانداردسازی...

محسن زرین زاد

جشنواره ابتکارها و اختراع ها