اخبار

ــــ

1627463213iciif.jpg

ششمین جشنواره عکس شعله

ــــــــــــ

ششمین جشنواره عکس شعله همزمان با نهمین کنفلرانس سوخت و احتراق ایران در دانشگاه شیراز برگزار می گردد:

مدیر سامانه

1625725421iciif.jpeg

نهمین کنفرانس سوخت و احتراق ایران

ــــــــــــ

با همکاری دانشگاه شیراز

مدیر سامانه

1615700798iciif.jpg

نتایج انتخابات هیئت مدیره و بازرسین

ــــــــــــ

نتایج انتخابات دهمین دوره هیئت مدیره و بازرسین انجمن احتراق ایران به شرح ذیل اعلام می گردد:

مدیر سامانه

1615292284iciif.jpg

برگزاری دوره آموزشی تکنسین سیستم احتراق دیگ و مشعل موتورخانه

ــــــــــــ

«بمنظور آموزش تکنسین جهت بازرسی معاینه فنی موتورخانه ها مطابق با استاندارد ملی 16000 »

مدیر سامانه

1615017140iciif.jpg

ششمین نشست اینستاگرامی انجمن احتراق ایران

ــــــــــــ

برگزاری سلسله نشست های اینستاگرامی از طریق صفحه انجمن احتراق ایران

مدیر سامانه