اخبار

ــــ

1596628396iciif.jpg

برنامه برگزاری هشتمین کنفرانس ملی سوخت و احتراق ایران

ــــــــــــ

زمانبندی برنامه کنفرانس

علی صلواتی زاده

1593857233iciif.jpg

زمان برگزاری هشتمین کنفرانس ملی سوخت و احتراق ایران

ــــــــــــ

21 و 22 مرداد ماه سال جاری

علی صلواتی زاده

1588566471iciif.jpg

برگزاری هشتمین کنفرانس سوخت و احتراق ایران

ــــــــــــ

دانشگاه تبریز

علی صلواتی زاده

1571216242iciif.JPG

انتخاب برترین پروژه های کارشناسی، پايان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتری در زمینه احتراق

ــــــــــــ

همزمان با برگزاري هشتمین كنفرانس سوخت و احتراق 14 و 15 اسفند ماه 1398 پروژه­ ها، پايان­ نامه­ ها و...

علی صلواتی زاده

1552293185iciif.JPG

نتایج داوری پنجمین جشنواره ملی عکس شعله

ــــــــــــ

اعلام اسامی برگزیدگان

علی صلواتی زاده