نهمین کنفرانس سوخت و احتراق ایران

ــــــــــــــــــــــ

1625725421iciif.jpeg

با همکاری دانشگاه شیراز

انجمن احتراق ایران با همکاری دانشگاه شیراز نهمین کنفرانس سوخت و احتراق ایران را در بهمن ماه ۱۴۰۰، برگزار می‌کند.

اطلاعات بیشتر و محورها در وبسایت کنفرانس:

Website: www.fcci2022.shirazu.ac.ir

Email: fcci2022@shirazu.ac.ir

۱۴۰۰/۰۴/۱۷

احتراق، انجمن، انجمن احتراق ایران، نشست، کنفرانس، نهمین کنفرانس،اخبار مرتبط

ــــــــ

برچسب ها

ــــــــ

احتراق، انجمن، انجمن احتراق ایران، نشست، کنفرانس، نهمین کنفرانس،