برگزاری دوره آموزشی تکنسین سیستم احتراق دیگ و مشعل موتورخانه

ــــــــــــــــــــــ

1615292284iciif.jpg

«بمنظور آموزش تکنسین جهت بازرسی معاینه فنی موتورخانه ها مطابق با استاندارد ملی 16000 »

انجمن احتراق ايران برگزار مي­كند:

"دوره آموزشی تکنسین سیستم احتراق دیگ و مشعل موتورخانه"

«بمنظور آموزش تکنسین جهت بازرسی معاینه فنی موتورخانه ها مطابق با استاندارد ملی 16000 »

با ارائه گواهی معتبر برای قبول شدگان در آزمون دوره

تاریخ برگزاری: روزهای شنبه، یکشنبه و دوشنبه 23، 24 و 25 اسفندماه 1399

محل برگزاری دوره: دانشگاه اصفهان

جهت دریافت فراخوان دوره کلیک کنید

۱۳۹۹/۱۲/۱۹

انجمن، انجمن احتراق ایران، دوره آموزشی، بازرسی فنی موتورخانه، استاندارد 16000، تکنسیناخبار مرتبط

ــــــــ

برچسب ها

ــــــــ

انجمن، انجمن احتراق ایران، دوره آموزشی، بازرسی فنی موتورخانه، استاندارد 16000، تکنسین