چهارمین نشست اینستاگرامی انجمن احتراق ایران

ــــــــــــــــــــــ

1613899635iciif.jpg

برگزاری سلسله نشست های اینستاگرامی از طریق صفحه انجمن احتراق ایران

چهارمین نشست اینستاگرامی انجمن احتراق ایران با موضوع به میزبانی خانم مهندس سهیلا خوشنویسان و با حضور آقای مهندس سید مسعود علوی، رئیس هیئت مدیره و مدیر تحقیق و توسعه شرکت ستاک


موضوع: «کنترل های خط گاز مشعل»؛ وضعیت بازار، عمق داخلی سازی، سطح فن آوری و خدمات پشتیبانی
چهارشنبه 6 اسفند ماه از ساعت 17 الی 18

پخش زنده از صفحه اینستاگرام انجمن احتراق ایران به آدرس 

https://www.instagram.com/iraniancombustioninstitute

۱۳۹۹/۱۲/۰۳

انجمن، انجمن احتراق ایران، نشست مجازی، اینستاگراماخبار مرتبط

ــــــــ

برچسب ها

ــــــــ

انجمن، انجمن احتراق ایران، نشست مجازی، اینستاگرام