سلسله نشست های احتراقی

ــــــــــــــــــــــ

1611725146iciif.jpg

برگزاری سلسله نشست های اینستاگرامی از طریق صفحه انجمن احتراق ایران

اولین نشست اینستاگرامی انجمن احتراق ایران با موضوع "لبه فن آوری احتراق در سوخت گاز طبیعی و سوخت مایع در مشعل های صنعتی و نیروگاهی" به میزبانی خانم مهندس خوشنویسان و با حضور آقای مهندس وحید عزیزی مدیر کارخانه مشعل سازی پاکمن

?سه شنبه چهاردهم بهمن ماه از ساعت ۱۸ الی ۱۹
?پخش زنده از صفحه اینستاگرام انجمن احتراق ایران به آدرس

@iraniancombustioninstitute

 

۱۳۹۹/۱۱/۰۸

انجمن، انجمن احتراق ایران، نشست مجازی، اینستاگراماخبار مرتبط

ــــــــ

برچسب ها

ــــــــ

انجمن، انجمن احتراق ایران، نشست مجازی، اینستاگرام