برگزاری هشتمین کنفرانس سوخت و احتراق ایران

ــــــــــــــــــــــ

1588566471iciif.jpg

دانشگاه تبریز

با توجه به شرایط پیش آمده در کشور و اعلام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مورد تعلیق برگزاری همایش ها و کنفرانس های علمی، بدین وسیله به اطلاع می رساند هشتمین کنفرانس ملی سوخت و احتراق ایران که پیش از این مقرر بود در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه ۱۴ و ۱۵ اسفندماه سال 98 در دانشگاه تبریز برگزار گردد درحال حاضر موقتاً معلق میباشد و بمحض مشخص شدن تاریخ و نحوه برگزاری کنفرانس، مراتب حضورتان اطلاع رسانی خواهد شد.

 

 

۱۳۹۹/۰۲/۰۱اخبار مرتبط

ــــــــ

برچسب ها

ــــــــ