رویدادهای جشنواره ملی ابتکارها و اختراع های سوخت و احتراق

ــــ

۱۵ آذر
Card image cap
سومین جشنواره ملی ابتکارها و اختراع‌های سوخت و احتراق
تاریخ شروع: ۱۳۹۷/۰۹/۱۵
تاریخ پایان: ۱۳۹۷/۱۲/۰۱
تهران، تقاطع بزرگراه جلال آل احمد و اتوبان دکتر چمران، دانشگاه تربيت مدرس

بپیوندید - 75000 تومان

۲۰ آذر
Card image cap
دومین جشنواره ملی ابتکارها و اختراع­‌های سوخت و احتراق
تاریخ شروع: ۱۳۹۵/۰۹/۲۰
تاریخ پایان: ۱۳۹۵/۱۱/۲۷
تهران، تقاطع بزرگراه جلال آل احمد و اتوبان دکتر چمران، دانشگاه تربيت مدرس

بپیوندید - رایگان

۱۵ آذر
Card image cap
اولین جشنواره ملی ابتکارها و اختراع‌های سوخت و احتراق
تاریخ شروع: ۱۳۹۳/۰۹/۱۵
تاریخ پایان: ۱۳۹۳/۱۱/۲۹
تهران، تقاطع بزرگراه جلال آل احمد و اتوبان دکتر چمران، دانشگاه تربيت مدرس