رویدادهای نشست های اینستاگرامی انجمن

ــــ

۱۸ فروردین
Card image cap
هشتمین نشست اینستاگرامی انجمن احتراق ایران
تاریخ شروع: ۱۴۰۰/۰۱/۱۸
تاریخ پایان: ۱۴۰۰/۰۱/۲۴
تهران، دانشگاه تربیت مدرس

۲۱ اسفند
Card image cap
هفتمین نشست اینستاگرامی انجمن احتراق ایران
تاریخ شروع: ۱۳۹۹/۱۲/۲۱
تاریخ پایان: ۱۳۹۹/۱۲/۲۵
تهران، دانشگاه تربیت مدرس

هفتمین نشست اینستاگرامی انجمن احتراق ایران به میزبانی خانم مهندس سهیل...

۱۶ اسفند
Card image cap
ششمین نشست اینستاگرامی انجمن احتراق ایران
تاریخ شروع: ۱۳۹۹/۱۲/۱۶
تاریخ پایان: ۱۳۹۹/۱۲/۲۰
تهران، دانشگاه تربیت مدرس

ششمین نشست اینستاگرامی انجمن احتراق ایران به میزبانی خانم مهندس سهیلا...

۰۳ اسفند
Card image cap
چهارمین نشست اینستاگرامی انجمن احتراق ایران
تاریخ شروع: ۱۳۹۹/۱۲/۰۳
تاریخ پایان: ۱۳۹۹/۱۲/۰۶
تهران

چهارمین نشست اینستاگرامی انجمن احتراق ایران با موضوع به میزبانی خانم...

۲۹ بهمن
Card image cap
سومین نشست اینستاگرامی انجمن احتراق ایران
تاریخ شروع: ۱۳۹۹/۱۱/۲۹
تاریخ پایان: ۱۳۹۹/۱۱/۲۹
تهران

۱۸ بهمن
Card image cap
دومین نشست اینستاگرامی انجمن احتراق ایران
تاریخ شروع: ۱۳۹۹/۱۱/۱۸
تاریخ پایان: ۱۳۹۹/۱۱/۲۱
تهران

دومین نشست اینستاگرامی انجمن احتراق ایران با موضوع "روند رو به ر...

۱۴ بهمن
Card image cap
اولین نشست اینستاگرامی انجمن احتراق ایران
تاریخ شروع: ۱۳۹۹/۱۱/۱۴
تاریخ پایان: ۱۳۹۹/۱۱/۱۴
تهران

اولین نشست اینستاگرامی انجمن احتراق ایران با موضوع "لب...