رویدادهای نشست های اینستاگرامی انجمن

ــــ

۰۵ مرداد
Card image cap
چهاردهمین نشست اینستاگرامی انجمن احتراق ایران
تاریخ شروع: ۱۴۰۱/۰۵/۰۵
تاریخ پایان: ۱۴۰۱/۰۵/۰۵
دانشگاه تربیت مدرس

چهاردهمین نشست اینستاگرامی انجمن احتراق ایران به میزبانی خانم مهندس سهیلا خوش...

۲۵ تیر
Card image cap
سیزدهمین نشست اینستاگرامی انجمن احتراق ایران
تاریخ شروع: ۱۴۰۱/۰۴/۲۵
تاریخ پایان: ۱۴۰۱/۰۴/۲۵
دانشگاه تربیت مدرس

سیزدهمین نشست اینستاگرامی انجمن احتراق ایران به میزبانی خانم مهندس سهیلا خوشن...

۲۰ تیر
Card image cap
دوازدهمین نشست اینستاگرامی
تاریخ شروع: ۱۴۰۱/۰۴/۲۰
تاریخ پایان: ۱۴۰۱/۰۴/۲۰
دانشگاه تربیت مدرس

🔸 دوازدهمین نشست اینستاگرامی انجمن احتراق ایران به میزبانی خانم مهندس سهیلا خ...