رویدادهای کنفرانس ملی سوخت و احتراق

ــــ

۱۳ مهر
Card image cap
هشتمین کنفرانس ملی سوخت و احتراق ایران
تاریخ شروع: ۱۳۹۸/۰۷/۱۳
تاریخ پایان: ۱۳۹۹/۰۵/۲۲
تبریز- بلوار 29 بهمن- خیابان دانشگاه- انتهای خیابان گلگشت- دانشگاه تبریز- ساختمان شماره 14 دانشکده فنی و مهندسی مکانیک

هشتمین کنفرانس سوخت و احتراق ایران به پیشنهاد انجمن احتراق ایران و...