رویدادهای دوره های آموزشی

ــــ

۲۶ بهمن
Card image cap
دهمین دوره آموزشی کارشناس سیستم احتراق دیگ و مشعل موتورخانه
تاریخ شروع: ۱۳۹۹/۱۱/۲۶
تاریخ پایان: ۱۳۹۹/۱۲/۰۱
تهران، دانشگاه تربیت مدرس

انجمن احتراق ايران با همکاری دانش...

۳۰ مهر
Card image cap
دوره آموزشی "شبیه سازی جریانهای واکنشی غیر پیش آمیخته با استفاده از نرم افزار Ansys fluent"
تاریخ شروع: ۱۳۹۹/۰۷/۳۰
تاریخ پایان: ۱۳۹۹/۰۸/۲۲
وبینار