رویدادهای نشست های انجمن

ــــ

۲۶ آذر
Card image cap
نشست سال 1397
تاریخ شروع: ۱۳۹۷/۰۹/۲۶
تاریخ پایان: ۱۳۹۷/۱۲/۰۱
تهران، تقاطع بزرگراه جلال آل احمد و اتوبان دکتر چمران، دانشگاه تربيت مدرس

۲۷ بهمن
Card image cap
نشست سال 1395
تاریخ شروع: ۱۳۹۵/۱۱/۲۷
تاریخ پایان: ۱۳۹۵/۱۱/۲۷
تهران، تقاطع بزرگراه جلال آل احمد و اتوبان دکتر چمران، دانشگاه تربيت مدرس

۲۹ بهمن
Card image cap
نشست سال 1393
تاریخ شروع: ۱۳۹۳/۱۱/۲۹
تاریخ پایان: ۱۳۹۳/۱۱/۲۹
تهران، تقاطع بزرگراه جلال آل احمد و اتوبان دکتر چمران، دانشگاه تربيت مدرس

۰۲ اسفند
Card image cap
نشست سال 1391
تاریخ شروع: ۱۳۹۱/۱۲/۰۲
تاریخ پایان: ۱۳۹۱/۱۲/۰۲
تهران، دانشگاه امیرکبیر

بپیوندید - رایگان