همه رویدادها

ــــ

۲۶ آذر
نشست سال 1397
نشست سال 1397
تاریخ شروع: ۱۳۹۷/۰۹/۲۶
تاریخ پایان: ۱۳۹۷/۱۲/۰۱
تهران، تقاطع بزرگراه جلال آل احمد و اتوبان دکتر چمران، دانشگاه تربيت مدرس

۲۷ بهمن
نشست سال 1395
نشست سال 1395
تاریخ شروع: ۱۳۹۵/۱۱/۲۷
تاریخ پایان: ۱۳۹۵/۱۱/۲۷
تهران، تقاطع بزرگراه جلال آل احمد و اتوبان دکتر چمران، دانشگاه تربيت مدرس

۲۹ بهمن
نشست سال 1393
نشست سال 1393
تاریخ شروع: ۱۳۹۳/۱۱/۲۹
تاریخ پایان: ۱۳۹۳/۱۱/۲۹
تهران، تقاطع بزرگراه جلال آل احمد و اتوبان دکتر چمران، دانشگاه تربيت مدرس

۰۲ اسفند
نشست سال 1391
نشست سال 1391
تاریخ شروع: ۱۳۹۱/۱۲/۰۲
تاریخ پایان: ۱۳۹۱/۱۲/۰۲
تهران، دانشگاه امیرکبیر

بپیوندید - رایگان

۱۵ آذر
سومین جشنواره ملی ابتکارها و اختراع‌های سوخت و احتراق
سومین جشنواره ملی ابتکارها و اختراع‌های سوخت و احتراق
تاریخ شروع: ۱۳۹۷/۰۹/۱۵
تاریخ پایان: ۱۳۹۷/۱۲/۰۱
تهران، تقاطع بزرگراه جلال آل احمد و اتوبان دکتر چمران، دانشگاه تربيت مدرس

بپیوندید - 75000 تومان

۲۰ آذر
دومین جشنواره ملی ابتکارها و اختراع­‌های سوخت و احتراق
دومین جشنواره ملی ابتکارها و اختراع­‌های سوخت و احتراق
تاریخ شروع: ۱۳۹۵/۰۹/۲۰
تاریخ پایان: ۱۳۹۵/۱۱/۲۷
تهران، تقاطع بزرگراه جلال آل احمد و اتوبان دکتر چمران، دانشگاه تربيت مدرس

بپیوندید - رایگان

۱۵ آذر
اولین جشنواره ملی ابتکارها و اختراع‌های سوخت و احتراق
اولین جشنواره ملی ابتکارها و اختراع‌های سوخت و احتراق
تاریخ شروع: ۱۳۹۳/۰۹/۱۵
تاریخ پایان: ۱۳۹۳/۱۱/۲۹
تهران، تقاطع بزرگراه جلال آل احمد و اتوبان دکتر چمران، دانشگاه تربيت مدرس