همه رویدادها

ــــ

۲۹ تیر
کارگاه احتراق اسپری (DPM) در نرم افزار فلوئنت
کارگاه احتراق اسپری (DPM) در نرم افزار فلوئنت
تاریخ شروع: ۱۴۰۰/۰۴/۲۹
تاریخ پایان: ۱۴۰۰/۰۶/۱۸
تهران، دانشگاه تربیت مدرس

۱۱ تیر
دهمین نشست اینستاگرامی احتراقی برگزار شد
دهمین نشست اینستاگرامی احتراقی برگزار شد
تاریخ شروع: ۱۴۰۰/۰۴/۱۱
تاریخ پایان: ۱۴۰۰/۰۴/۱۶
تهران-دانشگاه تربیت مدرس

🔹️دهمین نشست اینستاگرامی انجمن احتراق ایران با موض...

۲۶ اردیبهشت
نهمین نشست اینستاگرامی انجمن احتراق ایران
نهمین نشست اینستاگرامی انجمن احتراق ایران
تاریخ شروع: ۱۴۰۰/۰۲/۲۶
تاریخ پایان: ۱۴۰۰/۰۲/۲۹
تهران-دانشگاه تربیت مدرس

نهمین نشست اینستاگرامی انجمن احتراق ایران به میزبانی خانم مهندس سهی...

۱۸ فروردین
هشتمین نشست اینستاگرامی انجمن احتراق ایران
هشتمین نشست اینستاگرامی انجمن احتراق ایران
تاریخ شروع: ۱۴۰۰/۰۱/۱۸
تاریخ پایان: ۱۴۰۰/۰۱/۲۴
تهران، دانشگاه تربیت مدرس

۲۱ اسفند
هفتمین نشست اینستاگرامی انجمن احتراق ایران
هفتمین نشست اینستاگرامی انجمن احتراق ایران
تاریخ شروع: ۱۳۹۹/۱۲/۲۱
تاریخ پایان: ۱۳۹۹/۱۲/۲۵
تهران، دانشگاه تربیت مدرس

هفتمین نشست اینستاگرامی انجمن احتراق ایران به میزبانی خانم مهندس سهیل...

۱۹ اسفند
دوره آموزشی تکنسین سیستم احتراق دیگ و مشعل موتورخانه
دوره آموزشی تکنسین سیستم احتراق دیگ و مشعل موتورخانه
تاریخ شروع: ۱۳۹۹/۱۲/۱۹
تاریخ پایان: ۱۳۹۹/۱۲/۲۵
اصفهان، دانشگاه اصفهان

انجمن احتراق ايران برگزار مي­...

۱۶ اسفند
ششمین نشست اینستاگرامی انجمن احتراق ایران
ششمین نشست اینستاگرامی انجمن احتراق ایران
تاریخ شروع: ۱۳۹۹/۱۲/۱۶
تاریخ پایان: ۱۳۹۹/۱۲/۲۰
تهران، دانشگاه تربیت مدرس

ششمین نشست اینستاگرامی انجمن احتراق ایران به میزبانی خانم مهندس سهیلا...

۰۳ اسفند
چهارمین نشست اینستاگرامی انجمن احتراق ایران
چهارمین نشست اینستاگرامی انجمن احتراق ایران
تاریخ شروع: ۱۳۹۹/۱۲/۰۳
تاریخ پایان: ۱۳۹۹/۱۲/۰۶
تهران

چهارمین نشست اینستاگرامی انجمن احتراق ایران با موضوع به میزبانی خانم...

۲۶ بهمن
دهمین دوره آموزشی کارشناس سیستم احتراق دیگ و مشعل موتورخانه
دهمین دوره آموزشی کارشناس سیستم احتراق دیگ و مشعل موتورخانه
تاریخ شروع: ۱۳۹۹/۱۱/۲۶
تاریخ پایان: ۱۳۹۹/۱۲/۰۱
تهران، دانشگاه تربیت مدرس

انجمن احتراق ايران با همکاری دانش...

۲۹ بهمن
سومین نشست اینستاگرامی انجمن احتراق ایران
سومین نشست اینستاگرامی انجمن احتراق ایران
تاریخ شروع: ۱۳۹۹/۱۱/۲۹
تاریخ پایان: ۱۳۹۹/۱۱/۲۹
تهران

۱۸ بهمن
دومین نشست اینستاگرامی انجمن احتراق ایران
دومین نشست اینستاگرامی انجمن احتراق ایران
تاریخ شروع: ۱۳۹۹/۱۱/۱۸
تاریخ پایان: ۱۳۹۹/۱۱/۲۱
تهران

دومین نشست اینستاگرامی انجمن احتراق ایران با موضوع "روند رو به ر...

۱۴ بهمن
اولین نشست اینستاگرامی انجمن احتراق ایران
اولین نشست اینستاگرامی انجمن احتراق ایران
تاریخ شروع: ۱۳۹۹/۱۱/۱۴
تاریخ پایان: ۱۳۹۹/۱۱/۱۴
تهران

اولین نشست اینستاگرامی انجمن احتراق ایران با موضوع "لب...