همه رویدادها

ــــ

۳۰ مهر
دوره آموزشی "شبیه سازی جریانهای واکنشی غیر پیش آمیخته با استفاده از نرم افزار Ansys fluent"
دوره آموزشی "شبیه سازی جریانهای واکنشی غیر پیش آمیخته با استفاده از نرم افزار Ansys fluent"
تاریخ شروع: ۱۳۹۹/۰۷/۳۰
تاریخ پایان: ۱۳۹۹/۰۸/۲۲
وبینار

۱۳ مهر
هشتمین کنفرانس ملی سوخت و احتراق ایران
هشتمین کنفرانس ملی سوخت و احتراق ایران
تاریخ شروع: ۱۳۹۸/۰۷/۱۳
تاریخ پایان: ۱۳۹۸/۱۲/۱۵
تبریز- بلوار 29 بهمن- خیابان دانشگاه- انتهای خیابان گلگشت- دانشگاه تبریز- ساختمان شماره 14 دانشکده فنی و مهندسی مکانیک

۱۹ شهریور
پنجمین جشنواره عکس شعله
پنجمین جشنواره عکس شعله
تاریخ شروع: ۱۳۹۷/۰۶/۱۹
تاریخ پایان: ۱۳۹۷/۱۲/۰۱
تهران، دانشگاه تربيت مدرس

۲۷ بهمن
چهارمین جشنواره عکس شعله
چهارمین جشنواره عکس شعله
تاریخ شروع: ۱۳۹۵/۱۱/۲۷
تاریخ پایان: ۱۳۹۵/۱۱/۲۷
تهران، دانشگاه تربيت مدرس

۲۹ بهمن
سومین جشنواره عکس شعله
سومین جشنواره عکس شعله
تاریخ شروع: ۱۳۹۳/۱۱/۲۹
تاریخ پایان: ۱۳۹۳/۱۱/۲۹
تهران، دانشگاه تربيت مدرس

بپیوندید - رایگان

۱۶ اسفند
دومین جشنواره عکس شعله
دومین جشنواره عکس شعله
تاریخ شروع: ۱۳۹۲/۱۲/۱۶
تاریخ پایان: ۱۳۹۲/۱۲/۱۶
تهران، دانشگاه علم و صنعت

۰۱ اسفند
اولین جشنواره عکس شعله
اولین جشنواره عکس شعله
تاریخ شروع: ۱۳۹۱/۱۲/۰۱
تاریخ پایان: ۱۳۹۱/۱۲/۰۳
تهران، دانشگاه امیرکبیر

۲۶ آذر
نشست سال 1397
نشست سال 1397
تاریخ شروع: ۱۳۹۷/۰۹/۲۶
تاریخ پایان: ۱۳۹۷/۱۲/۰۱
تهران، تقاطع بزرگراه جلال آل احمد و اتوبان دکتر چمران، دانشگاه تربيت مدرس

۲۷ بهمن
نشست سال 1395
نشست سال 1395
تاریخ شروع: ۱۳۹۵/۱۱/۲۷
تاریخ پایان: ۱۳۹۵/۱۱/۲۷
تهران، تقاطع بزرگراه جلال آل احمد و اتوبان دکتر چمران، دانشگاه تربيت مدرس

۲۹ بهمن
نشست سال 1393
نشست سال 1393
تاریخ شروع: ۱۳۹۳/۱۱/۲۹
تاریخ پایان: ۱۳۹۳/۱۱/۲۹
تهران، تقاطع بزرگراه جلال آل احمد و اتوبان دکتر چمران، دانشگاه تربيت مدرس

۰۲ اسفند
نشست سال 1391
نشست سال 1391
تاریخ شروع: ۱۳۹۱/۱۲/۰۲
تاریخ پایان: ۱۳۹۱/۱۲/۰۲
تهران، دانشگاه امیرکبیر

بپیوندید - رایگان

۱۵ آذر
سومین جشنواره ملی ابتکارها و اختراع‌های سوخت و احتراق
سومین جشنواره ملی ابتکارها و اختراع‌های سوخت و احتراق
تاریخ شروع: ۱۳۹۷/۰۹/۱۵
تاریخ پایان: ۱۳۹۷/۱۲/۰۱
تهران، تقاطع بزرگراه جلال آل احمد و اتوبان دکتر چمران، دانشگاه تربيت مدرس

بپیوندید - 75000 تومان