همه رویدادها

ــــ

۱۸ فروردین
هشتمین نشست اینستاگرامی انجمن احتراق ایران
هشتمین نشست اینستاگرامی انجمن احتراق ایران
تاریخ شروع: ۱۴۰۰/۰۱/۱۸
تاریخ پایان: ۱۴۰۰/۰۱/۲۴
تهران، دانشگاه تربیت مدرس

۲۱ اسفند
هفتمین نشست اینستاگرامی انجمن احتراق ایران
هفتمین نشست اینستاگرامی انجمن احتراق ایران
تاریخ شروع: ۱۳۹۹/۱۲/۲۱
تاریخ پایان: ۱۳۹۹/۱۲/۲۵
تهران، دانشگاه تربیت مدرس

هفتمین نشست اینستاگرامی انجمن احتراق ایران به میزبانی خانم مهندس سهیل...

۱۹ اسفند
دوره آموزشی تکنسین سیستم احتراق دیگ و مشعل موتورخانه
دوره آموزشی تکنسین سیستم احتراق دیگ و مشعل موتورخانه
تاریخ شروع: ۱۳۹۹/۱۲/۱۹
تاریخ پایان: ۱۳۹۹/۱۲/۲۵
اصفهان، دانشگاه اصفهان

انجمن احتراق ايران برگزار مي­...

۱۶ اسفند
ششمین نشست اینستاگرامی انجمن احتراق ایران
ششمین نشست اینستاگرامی انجمن احتراق ایران
تاریخ شروع: ۱۳۹۹/۱۲/۱۶
تاریخ پایان: ۱۳۹۹/۱۲/۲۰
تهران، دانشگاه تربیت مدرس

ششمین نشست اینستاگرامی انجمن احتراق ایران به میزبانی خانم مهندس سهیلا...

۰۳ اسفند
چهارمین نشست اینستاگرامی انجمن احتراق ایران
چهارمین نشست اینستاگرامی انجمن احتراق ایران
تاریخ شروع: ۱۳۹۹/۱۲/۰۳
تاریخ پایان: ۱۳۹۹/۱۲/۰۶
تهران

چهارمین نشست اینستاگرامی انجمن احتراق ایران با موضوع به میزبانی خانم...

۲۶ بهمن
دهمین دوره آموزشی کارشناس سیستم احتراق دیگ و مشعل موتورخانه
دهمین دوره آموزشی کارشناس سیستم احتراق دیگ و مشعل موتورخانه
تاریخ شروع: ۱۳۹۹/۱۱/۲۶
تاریخ پایان: ۱۳۹۹/۱۲/۰۱
تهران، دانشگاه تربیت مدرس

انجمن احتراق ايران با همکاری دانش...

۲۹ بهمن
سومین نشست اینستاگرامی انجمن احتراق ایران
سومین نشست اینستاگرامی انجمن احتراق ایران
تاریخ شروع: ۱۳۹۹/۱۱/۲۹
تاریخ پایان: ۱۳۹۹/۱۱/۲۹
تهران

۱۸ بهمن
دومین نشست اینستاگرامی انجمن احتراق ایران
دومین نشست اینستاگرامی انجمن احتراق ایران
تاریخ شروع: ۱۳۹۹/۱۱/۱۸
تاریخ پایان: ۱۳۹۹/۱۱/۲۱
تهران

دومین نشست اینستاگرامی انجمن احتراق ایران با موضوع "روند رو به ر...

۱۴ بهمن
اولین نشست اینستاگرامی انجمن احتراق ایران
اولین نشست اینستاگرامی انجمن احتراق ایران
تاریخ شروع: ۱۳۹۹/۱۱/۱۴
تاریخ پایان: ۱۳۹۹/۱۱/۱۴
تهران

اولین نشست اینستاگرامی انجمن احتراق ایران با موضوع "لب...

۳۰ مهر
دوره آموزشی "شبیه سازی جریانهای واکنشی غیر پیش آمیخته با استفاده از نرم افزار Ansys fluent"
دوره آموزشی "شبیه سازی جریانهای واکنشی غیر پیش آمیخته با استفاده از نرم افزار Ansys fluent"
تاریخ شروع: ۱۳۹۹/۰۷/۳۰
تاریخ پایان: ۱۳۹۹/۰۸/۲۲
وبینار

۱۳ مهر
هشتمین کنفرانس ملی سوخت و احتراق ایران
هشتمین کنفرانس ملی سوخت و احتراق ایران
تاریخ شروع: ۱۳۹۸/۰۷/۱۳
تاریخ پایان: ۱۳۹۹/۰۵/۲۲
تبریز- بلوار 29 بهمن- خیابان دانشگاه- انتهای خیابان گلگشت- دانشگاه تبریز- ساختمان شماره 14 دانشکده فنی و مهندسی مکانیک

هشتمین کنفرانس سوخت و احتراق ایران به پیشنهاد انجمن احتراق ایران و...

۱۹ شهریور
پنجمین جشنواره عکس شعله
پنجمین جشنواره عکس شعله
تاریخ شروع: ۱۳۹۷/۰۶/۱۹
تاریخ پایان: ۱۳۹۷/۱۲/۰۱
تهران، دانشگاه تربيت مدرس