همه رویدادها

ــــ

۱۳ مهر
هشتمین کنفرانس ملی سوخت و احتراق ایران
هشتمین کنفرانس ملی سوخت و احتراق ایران
تاریخ شروع: ۱۳۹۸/۰۷/۱۳
تاریخ پایان: ۱۳۹۸/۱۲/۱۵
تبریز- بلوار 29 بهمن- خیابان دانشگاه- انتهای خیابان گلگشت- دانشگاه تبریز- ساختمان شماره 14 دانشکده فنی و مهندسی مکانیک

۱۹ شهریور
پنجمین جشنواره عکس شعله
پنجمین جشنواره عکس شعله
تاریخ شروع: ۱۳۹۷/۰۶/۱۹
تاریخ پایان: ۱۳۹۷/۱۲/۰۱
تهران، دانشگاه تربيت مدرس

۲۷ بهمن
چهارمین جشنواره عکس شعله
چهارمین جشنواره عکس شعله
تاریخ شروع: ۱۳۹۵/۱۱/۲۷
تاریخ پایان: ۱۳۹۵/۱۱/۲۷
تهران، دانشگاه تربيت مدرس

۲۹ بهمن
سومین جشنواره عکس شعله
سومین جشنواره عکس شعله
تاریخ شروع: ۱۳۹۳/۱۱/۲۹
تاریخ پایان: ۱۳۹۳/۱۱/۲۹
تهران، دانشگاه تربيت مدرس

بپیوندید - رایگان

۱۶ اسفند
دومین جشنواره عکس شعله
دومین جشنواره عکس شعله
تاریخ شروع: ۱۳۹۲/۱۲/۱۶
تاریخ پایان: ۱۳۹۲/۱۲/۱۶
تهران، دانشگاه علم و صنعت

۰۱ اسفند
اولین جشنواره عکس شعله
اولین جشنواره عکس شعله
تاریخ شروع: ۱۳۹۱/۱۲/۰۱
تاریخ پایان: ۱۳۹۱/۱۲/۰۳
تهران، دانشگاه امیرکبیر

۲۶ آذر
نشست سال 1397
نشست سال 1397
تاریخ شروع: ۱۳۹۷/۰۹/۲۶
تاریخ پایان: ۱۳۹۷/۱۲/۰۱
تهران، تقاطع بزرگراه جلال آل احمد و اتوبان دکتر چمران، دانشگاه تربيت مدرس

۲۷ بهمن
نشست سال 1395
نشست سال 1395
تاریخ شروع: ۱۳۹۵/۱۱/۲۷
تاریخ پایان: ۱۳۹۵/۱۱/۲۷
تهران، تقاطع بزرگراه جلال آل احمد و اتوبان دکتر چمران، دانشگاه تربيت مدرس

۲۹ بهمن
نشست سال 1393
نشست سال 1393
تاریخ شروع: ۱۳۹۳/۱۱/۲۹
تاریخ پایان: ۱۳۹۳/۱۱/۲۹
تهران، تقاطع بزرگراه جلال آل احمد و اتوبان دکتر چمران، دانشگاه تربيت مدرس

۰۲ اسفند
نشست سال 1391
نشست سال 1391
تاریخ شروع: ۱۳۹۱/۱۲/۰۲
تاریخ پایان: ۱۳۹۱/۱۲/۰۲
تهران، دانشگاه امیرکبیر

بپیوندید - رایگان

۱۵ آذر
سومین جشنواره ملی ابتکارها و اختراع‌های سوخت و احتراق
سومین جشنواره ملی ابتکارها و اختراع‌های سوخت و احتراق
تاریخ شروع: ۱۳۹۷/۰۹/۱۵
تاریخ پایان: ۱۳۹۷/۱۲/۰۱
تهران، تقاطع بزرگراه جلال آل احمد و اتوبان دکتر چمران، دانشگاه تربيت مدرس

بپیوندید - 75000 تومان

۲۰ آذر
دومین جشنواره ملی ابتکارها و اختراع­‌های سوخت و احتراق
دومین جشنواره ملی ابتکارها و اختراع­‌های سوخت و احتراق
تاریخ شروع: ۱۳۹۵/۰۹/۲۰
تاریخ پایان: ۱۳۹۵/۱۱/۲۷
تهران، تقاطع بزرگراه جلال آل احمد و اتوبان دکتر چمران، دانشگاه تربيت مدرس

بپیوندید - رایگان