دوره آموزشی تکنسین سیستم احتراق دیگ و مشعل موتورخانه

ـــــــــــــــــ

1615292205iciif.jpg

انجمن احتراق ايران برگزار مي­كند:

 

"دوره آموزشی تکنسین سیستم احتراق دیگ و مشعل موتورخانه"

«بمنظور آموزش تکنسین جهت بازرسی معاینه فنی موتورخانه ها مطابق با استاندارد ملی 16000 »

با ارائه گواهی معتبر برای قبول شدگان در آزمون دوره

تاریخ برگزاری: روزهای شنبه، یکشنبه و دوشنبه 23، 24 و 25 اسفندماه 1399

محل برگزاری دوره: دانشگاه اصفهان

برای دریافت فراخوان کلیک کنید

۱۳۹۹/۱۲/۱۹

۱۳۹۹/۱۲/۲۵

دوره های آموزشی

اطلاعات رویداد

تاریخ شروع: ۱۳۹۹/۱۲/۱۹

تاریخ پایان: ۱۳۹۹/۱۲/۲۵

اصفهان، دانشگاه اصفهان

1750000 تومان