دهمین دوره آموزشی کارشناس سیستم احتراق دیگ و مشعل موتورخانه

ـــــــــــــــــ

1613297972iciif.jpg

انجمن احتراق ايران با همکاری دانشگاه تربیت مدرس برگزار مي­كند:

"دوره آموزشی کارشناس سیستم احتراق دیگ و مشعل موتورخانه"

« جهت بازرسی معاینه فنی موتورخانه ها مطابق با استاندارد ملی 16000 »

با ارائه گواهی معتبر برای قبول شدگان در آزمون دوره

فراخوان ثبت نام در دوره

۱۳۹۹/۱۱/۲۶

۱۳۹۹/۱۲/۰۱

دوره های آموزشی

اطلاعات رویداد

تاریخ شروع: ۱۳۹۹/۱۱/۲۶

تاریخ پایان: ۱۳۹۹/۱۲/۰۱

تهران، دانشگاه تربیت مدرس

1500000 تومان