پنجمین جشنواره عکس شعله

ـــــــــــــــــ

1397.jpg

پنجمین دوره جشنواره عکس شعله

علم احتراق یکی از به روزترین و تاثیرگذارترین شاخه های دانش بشری است. در تمامی شاخه های علوم، ساده سازی و قابل فهم نمودن مضامین پیچیده علمی از مهم ترین اهداف است. برای نیل به این هدف ابزارهای متعددی موجود می باشد که یکی از آن ها جشنواره های علمی- هنری است. علم احتراق نیز که از این قاعده مستثنی نیست، سال هاست که موضوع جشنواره های هنری در سراسر دنیا بوده است.

همانطور که از عنوان این جشنواره پیداست، تنها به جنبه های هنری پرداخته نمی شود بلکه می توان گفت هنر به منزله ابزاری برای جذب مخاطبین به مقوله احتراق است. ما نیز بر آن شدیم تا همگام با این حرکت پرشور ملی در جهت اعتلای دانش بومی، بخشی کوچک از این گام بلند بوده و در بالفعل نمودن توان بالقوه تفکر ایرانی سهیم باشیم. پس از برگزاری دوره های پیشین جشنواره عکس شعله که با استقبال علاقه مندان به این حوزه مواجه شد، انجمن احتراق ایران تصمیم به برگزاری پنجمین دوره این جشنواره همزمان با نشست سالانه کرده است.

بخشی از قوانین علمی شرکت در جشنواره:

1. شرکت برای عموم آزاد می باشد.

2. هرکس تنها می تواند سه قطعه عکس ارسال نماید.

3. همراه با هر عکس ارسالی باید توضیحات علمی و فنی شامل تنظیمات دوربین، مشخصات شعله و سایر ویژگی های سوژه ارائه شود.

4. امکان اصلاح عکس ها وجود ندارد.

5. از هر سوژه ای می توان عکس تهیه کرد به شرطی که با موضوعات احتراقی ارتباط داشته باشد.

6. هر کاربر خود باید عکاس اثر ارسالی باشد.

 

آخرین مهلت ارسال عکس ها 1بهمن ماه 1397

 

۱۳۹۷/۰۶/۱۹

۱۳۹۷/۱۲/۰۱

جشنواره عکس شعله

اطلاعات رویداد

تاریخ شروع: ۱۳۹۷/۰۶/۱۹

تاریخ پایان: ۱۳۹۷/۱۲/۰۱

تهران، دانشگاه تربيت مدرس

رایگان